Coop hållbarhetsmärker sina fiskdiskar

Under förra året genomförde Coop ett omfattande kvalitetsarbete för att hållbarhetsmärka sina fiskdiskar i Sverige. Det ska bli ännu enklare för Coops kunder att köpa färsk fisk från hållbara fiskbestånd.

Totalt har 135 diskdiskar runt om i Sverige certifierats enligt kraven från MSC och ASC. Certifieringen innebär att fisken enbart kommer från hållbara fiskbestånd som inte hotas av utfiskning eller har odlats under ansvarsfulla förhållanden och går att spåra hela vägen tillbaka till ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

Läs mer om Coops satsning här.

Publicerad: 2018-02-07